Integritetspolicy

Vi på TJ Carservice AB lagrar följande information om våra kunder för att förbättra våra tjänster över tid.

– Namn
– Telefonnummer
– E-postadress
​ TJ Carservice AB kan komma att lagra information vid användandet av vår hemsida till analytiska syften.
Denna data kan inkludera din dators IP-adress, typ av webbläsare, vilka sidor inom vår tjänst du besökt, tid och datum för dina sessioner samt hur lång tid du spenderat i vår tjänst.
​ TJ Carservice AB lagrar aldrig personuppgifter i mer än 30 dagar från dess anskaffande.
Säkerhet
Personuppgifter lagras hos TJ Carservice AB i Sverige. Det är inloggningskrav med lösenord för tillgång och behandling av informationen i alla system. Förutom det har TJ Carservice AB interna rutiner som ska garantera din säkerhet.
Rätt att kräva rättning och radering
Om kund tror att TJ Carservice AB har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna. ​ Kund kan kräva att TJ Carservice AB tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något TJ Carservice AB inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.
Rätt att kräva rättning och radering
Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter TJ Carservice AB har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Rätten till överföring förutsätter dock att TJ Carservice AB behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund. Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat. ​ Hur klagar kund på behandlingen? Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket efterföljs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.
Kontaktinformation
Om kund har frågor om hur TJ Carservice AB behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig via e-post: info@tjcarservice.se.
ubricera mailet med: GDPR DPO (Data Protection Officer) är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete. Du är annars varmt välkommen att ringa till oss på 08- 582 406 00

Tveka inte på att kontakta oss om du undrar något